LM Model Zlín Z-526 AFS

Parametry - rozpětí: 1020 mm, délka: 970 mm, hmotnost: 900g letovka, funkce: S, V, K(2), M, LED osvětlení, motor: Maytech 2836 1120kV, vrtule: GWS 10x6, regulátor: HobbyKing 30A, serva: 2x HK15178, 1xTG9e, 1x TowerPro MG, baterie: LiPo Turnigy 3S1P 2200mAh 20C.

Model jsem zakoupil jako nebarvené výřezy. Chvíli jsem váhal, zda nepostavit raději Z-526 AF, kvůli většímu rozpětí a zda vůbec nepostavit třeba Z-226, ale nakonec jsem zvolil letoun bez podvozku, protože s ním plánuji létat i tam, kde není zrovna ideální ranvej. Uvažoval jsem také o zatahovacím podvozku, ale nakonec jsem od toho upustil, abych stavbu zjednodušil. Pokud by mě to v budoucnu zase chytlo, křídlo se dá u pana Mašíka dokoupit samostatně.

V průběhu stavby jsem nakukoval různě po internetu, jak co kdo udělal. Určitou inspiraci jsem nalezl zdezde a samozřejmě taky v originálním návodu ke stavbě. Děkuji tímto kolegům za uveřejnění informací. Výrobce stavebnice lepí své modely tavným lepidlem, takže i já jsem se odhodlal k této metodě a musím uznat, že má něco do sebe a zatím mám jen samé dobré zkušenosti.

Stavbu jsem zahájil slepením polovin křídel. Smirkovým papírem jsem přebrousil epp "pant" křidélek, abych ho zeslabil a lépe se naklápěla. Osadil servy křidélek, na každém konci třemi LEDkami poziček a na náběžku udělal po dvou trojicích bílých LEDek. Nikde jsem nenašel informaci, kde má Zlín 526 reflektor, takže proto náběžka. Výztuhy z uhlíku jsou v křidélkách i v celém křídle, spoj křídel je vyztužen 2x shora a 2x zespoda. Oba kabely serv jsou na jednom MPX konektoru.

Další přišla na řadu výškovka. Opět slepit obě poloviny, opět přebrousit pant, opět vyztužit jak celou výškovku, tak poloviny kormidla. Směrovka je v jednom kuse, takže jen výztuhy z uhlíku a přebrousit pant. Samozřejmě všude vlepit také páky kormidel...

Trup je ze čtyř částí, začal jsem dvěma prostředními díly, kam jsem vlepil jak překližkové části, tak také matku, kam se přišroubuje křídlo. Pak jsem se vrátil ke křídlu a vlepil do něj kolíky, které jej zajišťují v trupu. Zkusmo přiložit VOP a SOP a označit místa otvorů pro ovládací bowdeny. Poslední část trupu jsem přilepil k "prostředku". Osadil bowdeny a vytvořil lože pro serva VOP a SOP, která jsem umístil až na konec otvoru "nad křídlem". Zároveň jsem zde protáhl spodní blikací LED jako maják a dvě bílé koncové LED (z každé strany SOP), abych nemusel do SOP nějak zasahovat. Přišla na řadu poslední, tj. přední část trupu a její osazení motorem (vytvoření šachty pro motor) a regulátorem. Musí se samozřejmě také připravit (ostříhat) motorový kryt a na základě toho se motor v trupu "utopí" a také vyosí, což se samozřejmě musí projevit také na pozici motorového krytu a jeho naklonění do pravé strany. Prostor pro pilota jsem natřel šedou barvou a vlepil "palubní desku", kterou jsem si stáhl a vytiskl na samolepící folii. Na řadu přišel opět kamarád uhlík, z obou stran jsem trup vyztužil třemi pásky, zejména z důvodu níže popsaných dvířek. Poslední věcí bylo nalepení přechodů mezi trupem a křídlem.

Dalším krokem bylo vlepení VOP a SOP do výřezů v trupu. Šlo to velmi snadno, měl jsem obavu, aby se mi nezkroutily, ale udělal jsem dobře, že jsem je před tím vyztužil. Odskočil jsem si ke křídlu a vyrobil na něm "zatažený" hlavní podvozek.

Zpět ke trupu. Serva, motor, regulátor a LEDky jsou osazeny. Na řadu přišla pájka a trošku toho bastlení. K LEDkám jsem přidělal RC spínač, mohu je tedy zapínat vysílačkou.. Regl je v šachtě pod motorem. Pro baterii jsem v trupu udělal z EPP přepážku, je tedy umístěna "nad křídlem" a z vrchní strany trupu jsem vyrobil dvířka. Přijímač jsem osadil všemi kanály a "hodil" jej do prostoru v poslední části trupu, ničemu tam nepřekáží, neměl by být ničím rušen a kvůli přepážce pro bowdeny by ani neměl nějak moc v trupu cestovat. Odzkoušení funkčnosti všech komponent pro ovládání stroje je logickým pokračováním stavby. Pro snadnou demontáž kabiny a motorového krytu jsem do trupu vlepil čtverečky překližky a kabinu i motordekl přišrouboval.

Jako povrchovku jsem zvolil červenou, modrou a bílou barvu. Inspiraci jsem nalezl v OK-CXC, kde mám navíc ještě červené proužky mezi poli bílé a modré. Barvy jsou vodou ředitelné a kryjí velmi dobře, stačí jedna vrstva. Nakreslil jsem také zhruba paneláž, tu lihovou fixou.

Wattmetr hlásí s motorem EMAX a vrtulí GWS 16A na maximum, v ruce se mi zdá, že tah je slušný, každopádně mám v záloze ještě APC vrtuli. 

Letí jako po kolejích, ale špatně jsem zvolil pohon. Za prvé vrtule GWS 9x5 to sotva utáhne, jel jsem pořád na 75% plynu. Za druhé jsem popravil motor EMAX, už se nechce točit. Do Zlína tedy přijde nový motor, tentokrát Maytech 2836-ka, snad mi to moc nerozhází těžiště a vrtule od APC. Ve vzduchu ale sedí hezky a je velmi obratný. Bohužel těžiště je zcela mimo, takže přistání bylo dost náročné na nervy.

Po sérii laborování s těžištěm jsem to nakonec vyladil. Vychází mi 9 cm od náběžky. Pak bez motoru hezky klouže. Před úpravou těžiště se stavěl na ocas, když jsem vypnul motor. Další drobnou změnou byla výměna vrtule APC E 9x6 za tu samou, ale 10x6, bere to 21A a výkon je někde na 250W. Předpokládám lepší tah se stejnou spotřebou.

Odešel mi regulátor. Asi jsem ho uvařil, i když tak horké to celé zase nebylo. Naštěstí jsem to neroztřískal, takže nyní osazen 30A HobbyKingem.

Ladění těžiště se zastavilo na hodnotě 10cm od náběžky a ladění pohonu nakonec na vrtuli APC E 10x5, s tímto je letadlo nejklidnější a motor má vzhledem ke slušnému tahu "rozumně vlažnou" teplotu. Jelikož je trošku bumbrlíček, nesnese příliš nízké rychlosti, je pak vratký. Spíše mu sluší vyšší rychlost, je ale pořeba ho stále řídit a dobře sledovat, byla by škoda ho rozštípat.

Letový čas je 10 minut, prozatím finální úprava pohonu spočívá v nulovém vyosení motoru směrem dolů. Dále jsem trošku utopil odtokovku křídla směrem do trupu, abych trošku eliminoval "vzpínání" při letu bez motoru.

Vyměnil jsem vrtuli APC a osadil GWS-kou 10x6. Subjektivně to líp táhne a míň žere...

Originální návod ke stavbě je ke stažení zde.